چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹
خانه / بایگانی برچسب: نیروی احساسات/ احساس، یک راز است/ احساس خوب/ احساس بد/ احساس خوب در زندگی/ تجربه ی احساسات/ احساسات/ صدای احساسات / خوبی احساسات/ خشم احساسات

بایگانی برچسب: نیروی احساسات/ احساس، یک راز است/ احساس خوب/ احساس بد/ احساس خوب در زندگی/ تجربه ی احساسات/ احساسات/ صدای احساسات / خوبی احساسات/ خشم احساسات

نیروی احساسات

نیروی احساسات احساس، یک راز است تو یک مخلوق با احساسی از لحظه ای که متولد شدی، همیشه چیزی را حس می کردی، افراد دیگر نیز چنین بودند. تو می توانی به هنگام خواب، تفکر هوشیارت را . متوقف کنی، اما هرگز قادر به متوقف نمودن احساس خود نیستی. زیرا …

ادامه نوشته »