دوشنبه , ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

نیروی عشق

نیروی عشق

عشق همان عنصری است که گرچه نادیدنی است اما همچون آب و همچون هوا حقیقی و راستین است. عشق نیرویی است محرک و زنده؛ همانند موجی که بر اقیانوس بی کران می لغزد»

مفهوم عشقی که اندیشمندان بزرگ و ناجیان بشر پیرامون آن سخن گفته اند، با آن عشقی که در ذهن عامه ی مردم نقش بسته، بسیار متفاوت است. مفهوم راستین عشق، چیزی فراسوی عشق به خانواده، دوستان و امور مورد علاقه است، زیرا عشق، فقط یک احساس نیست: عشق یک نیروست. و این که عشق راستین؛ هیچ گاه ضعیف، سست و کم مایه نیست. عشق، نیروی مثبت زندگی است! سبب ساز همه ی نیکی های زندگی عشق است. هرگز تصور نکن که نیروی مثبت منتشر شده در دنیا صد شاخه دارد؛ خیر، بدان که تنها نیروی مثبت جهان، همانا عشق است.

نیروهای عظیمی مانند جاذبه و الکترومغناطیس، قابل لمس نیستند؛ اما، قدرت آنها در هستی برای همه مسلم و اثبات شده است. به همین شکل، نیروی عشق نیز لمس کردنی و محسوس نیست، اما قدرت آن بسی عظیم تر از هر نیروی طبیعی دیگر است. شاهد و گواه نیروی عشق در همه جای جهان حاضر است: زندگی! بدون عشق، زندگی وجود نخواهد داشت!

چند لحظه به این موضوع فکر کن: جهان خالی از عشق را چگونه میانگاری؟ پیش از هر چیز، تو اصلا وجود نداشتی؛ بدون عشق، متولد نمیشدی. هیچ یک از افراد خانواده و دوستانت نیز متولد نمی شدند. با قدرت عشق هر محالی ممکن باشد   وایبر نیروی عشق

درحقیقت، هیچ بشری بر روی کره ی خاکی زندگی نمی کرد. اگر نیروی عشق همین لحظه متوقف شود، نژاد کل بشر رو به نقصان رفته و در نهایت از بین می رود.هر گونه کشف، اختراع و خلقت توسط انسان، زاییدهی نیروی عشق در دل آدمی است. اگر به خاطر عشق برادران رایت نبود، اکنون با هواپیما بر فراز آسمان پرواز نمی کردیم. اگر به خاطر عشق دانشمندان، کاشفان، و مخترعان نبود، اکنون ما برق، گرما و روشنایی نداشتیم؛ قادر به راندن اتومبیل و استفاده از تلفن نبودیم و کوتاه آنکه آنچه امروز به اسم تکنولوژی می شناسیم و باعث تسهیل جریان زندگی و رفاه شده اند، بی وجود عشق فراهم نمی شد. بدون عشق معماران به خلق بناهای زیبا و امن؛ هیچ خانه، ساختمان و شهری وجود نداشت. بدون عشق؛ هیچ دارویی کشف نمی شد و کسانی به نام پزشک و امکاناتی برای لحظه های بیماری در دسترس نبود. معلم، مدرسه و تحصیلات نبود. داستان های سحرانگیز، نقاشی های چشم نواز و موسیقی گوش نواز هم خلق نمی شد، زیرا همه ی اینها ثمرهی نیروی مثبت عشق هستند. به اطراف خود نظری بیفکن. هر آنچه از ساختهی دست بشر پیرامون خود می بینی، در صورت غیبت نیروی عشق، هرگز در زندگی انسانها متولد نمیشد.

هر چیزی که دوست داری باشی، داشته باشی و یا انجام دهی از عشق سرچشمه می گیرد. بدون عشق، قادر به هیچ حرکتی نخواهی بود. برای مثال، نیروی مثبت محرکی برای بیدار شدن از خواب، کار کردن، بازی کردن، رقصیدن، صحبت کردن، آموختن، گوش فرا دادن به موسیقی و هیچ کار دیگری وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، بسان مجسمهی سنگی میشدی. این نیروی مثبت عشق است که موجب اشتیاق تو به حرکت می شود و سبب میل تو به بودن، داشتن و انجام دادن می شود. نیروی مثبت عشق موجب خلق خوبیها، فزونی نیکیها و دگرگونی بدی های زندگی است. با تکیه بر نیروی مثبت عشق؛ بر سلامتی، کار، روابط و دیگر جنبه های زندگیت سلطه خواهی داشت و باز تأکید می کنم این نیرویی که گفتم، این عشق در درون خود توست!

اگر گفته می شود که تو بر زندگیت قدرت و تسلط داری، و این قدرت در درون تو است، پس چرا زندگیت شگفت انگیز نیست؟ چرا هیچ یک از جنبه های زندگیت باشکوه و عالی نیست؟ چرا هیچ یک از آرزوهایت به حقیقت نزدیک نشده؟ چرا موفق به انجام هیچ یک از کارهایی که میخواستی نشده ای؟ چرا هر روز سرشار از شادی و سرزندگی نیستی؟

پاسخ این است: زیرا تو فقط یک انتخاب داری. این انتخاب را داری که با عشق بورزی و عنان این نیروی مثبت را در کف اختیار بگیری و یا این که رهایش کنی و اجازه دهی که به هر سو می خواهد تو را بکشاند. چه این مسئله مهم را درک بکنی و چه نکنی، هر روز زندگیت – هر لحظه از زندگیت – این انتخاب را خواهی داشت. هر ثانیه از عمرت که خوبی و نیکی را تجربه می کنی، در حقیقت عشق ورزیده ای و این نیروی مثبت رامهار ساخته ای.

و هر لحظه ای که امری ناخوشایند را تجربه می کنی، عشق نورزیده ای و ثمره ی آن برایت منفی بوده است. به راستی که عشق ریشه ی همه ی امور خوب در زندگی است، و نبود عشق منشأ همهی امور منفی دردها و رنج ها است. متأسفانه، نداشتن آگاهی و درک واقعی از نیروی عشق، بسیار روشن و واضح در زندگی مردمان امروزی و در کل تاریخ بشریت انعکاس یافته است.

عشق، نیرومندترین قدرت هستی و در عین حال، ناشناختهترین انرژی جهان است»

اکنون، تو از تنها نیروی محرک خوبی ها و نیکیهای هستی در زندگی آگاهی و قادری از آن در راستای دگرگونی کل زندگیت بهره بجویی. اما پیش از آن، باید به طور دقیق با نحوهی کار عشق آشنا شوی.

قانون عشق قانون عشق جهان توسط قوانین طبیعی کنترل می شود.

ما می توانیم با هواپیما در میان ابرها پرواز کنیم، زیرا که هوانوردی در هماهنگی کامل با قوانین طبیعت است. قوانین فیزیکی برای تحقق رویای پرواز تغییر نکرد، بلکه این خود ما بودیم که توانستیم راهی برای تطابق با قوانین طبیعی بیابیم و با انجام این کار قادر به پرواز شدیم.

همان گونه که هوانوردی، برق و نیروی جاذبهی زمین تحت کنترل قوانین فیزیکی هستند؛ قانونی نیز عنان عشق را در کفاختیار دارد.

نیروی عشق/ عشق ورزیدن/ قانون عشق/ جهان عشق/ قدرت عشق/ کنترل عشق/ ثمره ی عشق/ انعکاس عشق/ خاهان عشق/ عشق/

درباره ی پویا صنعتی

همچنین ببینید

رقابت قرمز و آبی برای خرید یک مدافع – نیوز

خبر از https://www.news.ir به گزارش خبرورزشی، بن وایت مدافع تیم برایتون مورد توجه باشگاه‌های لیورپول و چلسی …