شنبه , ۹ اسفند ۱۳۹۹
خانه / دسته‌بندی نشده / فخرفروشی و قدرت نمایید

فخرفروشی و قدرت نمایید

فخرفروشی و قدرت نمایید

عده ی زیادی از مردم به من می گویند که از بحث و جدل با دیگران لذت می برند؛ چون از این طریق می توانند هوش و ذکاوتشان را به رخ دیگران بکشند. آنها دلشان می خواهد در بحث پیروز شوند و حریف را درهم بکوبند. فخرفروشی و قدرت نمایی، شاید یکی از نیازهای بشر باشد؛ ولی یک رفتار سازنده و سودمند نیست.

43356 440124ea2c04ea5ea657dbee8db421cb فخرفروشی و قدرت نمایید

برای همین، فخرفروشی و قدرت نمایی را نمی توان از تفکر موازی و روش شش کلاه خارج کرد؛ اما در این جا اندیشه ورز می تواند نشان بدهد که در زیر کلاه زرد، سیاه و غیره تا چه حد می تواند فکرها و ملاحظه های زیادی را ارایه دهد و قدرت نمایی کند؛ یعنی می توانید در این عرصه با نشان دادن خود به عنوان یک اندیشه ورز قدرتمند، توانایی خود را به رخ دیگران بکشید و در هر جلسه ای به دیگران فخر بفروشید. این نوع قدرت نمایی جنبه ی مثبت و سازنده ای دارد. در این جا دیگر خویشتن فرد در پی ثابت کردن حقانیت خود نیست.

این بازی را انجام بده

امروزه روش های بسیار متفاوتی وجود دارد که همگی سعی می کنند شخصیت آدمی را تغییر دهند. آنها بر این باورند که اگر تیپ شخصیتی یا نقطه ی ضعف کسی را به او گوشزد کنیم، سعی می کند نقطه ضعف خود را برطرف کند. به طور عموم چنین روش هایی بی تأثیر هستند و کارایی ندارند.همین که کسی در «جعبه» یا دسته بندی خاصی قرار میگیرد، ممکن است تلاش کند تا عملکردش را تصحیح و تعدیل کند؛ اما این تلاش «آن چیزی را که هست» به یاد او می آورد و بنابراین، حتی به طور عمیق تری به درون آن دسته بندی فرو می رود.از زمان فروید تا امروز همیشه تأکید بر تحلیل بوده است؛ یعنی روانشناسان باید حقیقتها و انگیزه های عمیق را برای اعمال فرد نشان دهند. روش کنفوسیوس به طور دقیقی برعکس این بود. او به جای تأکید بر شخصیت، به طور مستقیم بر فرد تأکید داشت. او با اصرار به همه میگفت تا با همکاران، رییسان، زیردستان و خانواده ی خود رفتاری صحیح و خوب داشته باشید. کنفوسیوس کمترین علاقه ای به شخصیت افراد، با خلق و خوی روانشناسانه ی آنها نداشت.

روش شش کلاه بیشتر از شیوه ی کنفوسیوس تبعیت می کند تا از روش تحلیلی. در این جا قاعده های رفتاری در اختیار شما قرار دارند و شما از آنها پیروی می کنید. اگر پرخاشگر هستید، هیچ کس سعی نمی کند تا شما را وادار به کم کردن پرخاشگریتان کند؛ ولی اگر کلاه زرد را بر سر بگذارید، آنگاه باید از پرخاشگری خود در همان جهت استفاده کنید.روش شش کلاه از طریق حرکت مستقیم به سمت رفتار، بسیار بیشتر مورد قبول و مؤثر واقع می شود و سریع تر از روش های دیگر که در پی تغییر شخصیت افرادند، تأثیر می گذارد.این موضوع اهمیت بسیاری دارد که بدانیم روش شش کلاه مثل نوعی «بازی» است. وقتی بازی شروع می شود، آنگاه اگر کسی که از قاعده های بازی پیروی نکند، همبازی خوبی به شمار نمی رود. برای مثال، اگر مقرر شود تا کلاه سیاه (احتیاط) را از سر بردارد و کلاه زرد (فایده ها و سودهای ممکن را بر سر بگذارد؛ ولی او همچنان به برشمردن خطرهای نهفته ادامه دهد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که او از انجام بازی خودداری می کند. برانگیختن دیگران به «انجام این بازی» یکی از بهترین روش های تغییر رفتار آنهاست.

نتیجه گیری

نتیجه های به دست آمده از کاربرد روش شش کلاه، بعد از سالها، به طور روزافزونی آشکار می شود. این نتیجه ها براساس گزارش هایی که از سوی بسیاری از منابع ارسال شده، به دست آمده و به چهار مقوله تقسیم می شود که بعد از این، به خلاصه ی آنها اشاره می شود.

منبع: شش کلاه تفکر

فخر فروشی, قدرت نمایی, بازی, اینبازی را انجام بده, روش کنفوسیوس, شخصیت افراد, نتیجه گیری, مستقیم, تاثیر, بحث و جدل, روش های متفائت, روانشناسانه, روان شناس ها, جعبه, تیپ شخصیتی, تفکر موازی, تلاش کردن, لذت بردن

درباره ی مریم امیری

همچنین ببینید

سلیمی: بانوان فقط احترام می‌خواهند و حمایت – نیوز

خبر از https://www.news.ir به گزارش خبرورزشی، سبا سلیمی بازیکن ۲۳ ساله تیم ملی فوتبال ایران این …