دوشنبه , ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
خانه / دسته‌بندی نشده / بسامد احساسات

بسامد احساسات

بسامد احساسات

هر آنچه را حس کنی، خواهی ستاند

همه ی مخلوقات هستی، مانند آهنربا بوده و دارای موج مغناطیسی هستند.

افکار و کلام تو نیز دارای موج مغناطیسی است.

احساسات خوب به معنای قرار گرفتن بر روی بسامد موج مثبت عشق و احساسات بد به معنای قرار گرفتن بر روی بسامد موج فقدان عشق یا همان موج منفی است. هر آنچه که حس کنی، خواه خوب و خواه بد، موج تو را تعیین کرده و مثل یک آهنربا امواج مردم، رویدادها و تمامی شرایطی که هم بسامد با موج تو است را جذب می کنی؟

اگر غرق در احساس شور و اشتیاق باشی، بسامد اشتیاق تو، افراد، موقعیت ها و رویدادهای شاد را نیز جذب خود می سازد.

تو هر زمان که بخواهی می توانی با تغییر بسامد، احساساتت را تغییر دهی و با این کار هر آنچه اطرافت است را دگرگون سازی، زیرا تو بر روی یک بسامد جدید هستی.

تو قادری هر موقعیتی که خواهان آنی را بسازی و هر نتیجه ای که طالب آنی را بستانی.

هر پی آمدی دست یافتنی است، زیرا تو می توانی هر حسی را پیرامون آن موقعیت داشته باشی!

یک رابطه می تواند بر روی فرکانس شادی، هیجان یا خشنودی و هر احساس خوب دیگری باشد.

یک رابطه همچنین ممکن است بر روی بسامد ملال، ناامیدی، غم زدگی، افسردگی، بی میلی و هر حس بد دیگری باشد.

هر نتیجه و حاصلی از این رابطه امکان پذیر است.

اما این احساس تو است که تعیین کنندهی نتیجه ی این ارتباط است.

هر حسی که پیرامون این رابطه از خود ساطع کنی، دقیقا همان نتیجه ای خواهد بود که از آن خواهی ستاند.

اگر اغلب اوقات حس شادی و خرسندی از آن رابطه داشته باشی، در حقیقت عشق ورزیده ای و محبت را عرضه نموده ای و لذا عشق و شادی را از این رابطه برداشت خواهی نمود. زیرا روی همان بسامد هستی.nlp بسامد احساسات

تغییر احساس در حقیقت تغییر سرنوشت است

اگر به فهرست بسامد احساسات نظری بیفکنی خواهی دریافت که برای احساسات مختلف پیرامون جنبه های مختلف زندگی، بسامدهای متعددی نیز وجود دارد و این خود تو هستی که با انتخاب احساست پیرامون هر موضوع، نتیجه و پی آمد آن را تعیین می کنی؟

ممکن است در رابطه با پول احساس هیجان، شادی، نگرانی، ترس و یا افسردگی داشته باشی.

در ارتباط با سلامتی ممکن است دارای احساس وجد، انرژی، خوشی، سعادت، دلسردی و خشم و یا ترس باشی.

هر یک از این احساسات دارای بسامد ویژه ای است.

بدیهی است بر روی بسامد هر نوع احساسی که باشی، همان را خواهی ستاندممکن است بخواهی به سفری بروی، اما اگر به خاطر نداشتن پول کافی احساس نومیدی کنی، در این شرایط، پیرامون موضوع سفر احساس نومیدی می کنی.

احساس نومیدی به معنای واقع شدن بر روی بسامد نومیدی است، و مدام با شرایطی روبه رو می شوی که موجب نرفتن تو به سفر می شود.

این روند تا زمانی ادامه می یابد که احساست را متحول کنی.

نیروی عشق همه ی شرایط را طوری جور می کند که تو به سفر بروی، اما لازمه ی عینیت یافتن این خواسته، قرار گرفتن بر روی بسامد احساس خوب است.

هنگامی که احساست پیرامون موقعیتی را تغییر میدهی، در حقیقت در حال عرضه نمودن احساس متفاوت و در نتیجه بسامد متفاوتی هستی، لذا موقعیت مورد نظرت نیز به گونه ای تغییر می یابد که بسامد جدید تو را منعکس سازد.

اگر حادثه ی منفی در زندگیت حادث شده، بدان که قادر به تغییر آن هستی.

هیچ گاه دیر نیست. زیرا تو در هر زمان و هر مکان قادر به تغییر احساست هستی.

ستاندن هر آنچه خواهان آنی و تغییر هر چیز آن سان که مطلوب تو است، همگی با تغییر احساس قابل انجام است!

اگر میخواهی راز هستی را بیابی، به موضوعاتی دربارهی انرژی، بسامد و ارتعاش، عمیق فکر کن احساسات تان را از وضعیت خلبان اتوماتیک خارج کنید

اغلب مردم بر نیروی احساسات واقف نبوده و احساساتشان واکنش و پاسخی است به آنچه در زندگی شان روی داده.

آنها غالبا به جای آنکه خود کنترل احساساتشان را برعهده بگیرند، آن را در حالت خلبان اتوماتیک قرار می دهند.

هنگامی که رویداد خوشی حادث می شود، احساس خوبی داشته و هنگام وقوع حوادث بد، احساس بد و ناخوش آیند را تجربه می کنند.

متأسفانه آنها هنوز پی نبرده اند که احساسات آنها، علت و دلیل اصلی وقوع رویدادهای زندگیشان است.

هنگامی که مردم نسبت به رویدادهای پیش آمده احساس منفی بروز می دهند، در حقیقت احساس منفی تری نیز از خود ساطع کرده و طبق قانون جذب، شرایط منفی تری را نیز به سوی خود فرا می خوانند.

در کلامی دیگر، انسانها با احساساتشان خود را در یک دایره ی بسته به دام انداخته و زندگی آشان در چرخه هایی که به هیچ جا منتهی نمی شود بسان موشی در دایره ی چرخان، به دور خود می گردد.

زیرا نمی دانند که لازمه ی دگرگون ساختن زندگی، تغییر بسامد احساساتشان است!

آنچه بر تو حادث شده مهم نیست، آنچه مهم است، واکنش تو نسبت به آن رویداد است اگر پول کافی نداشته باشی، اتفاقی که به طور طبیعی برای تو می افتد این است که احساس خوبی نسبت به پول عرضه نمی کنی، اما باید بدانی مادامی که این احساس منفی را داری، وضعیت مالی و پولی تو هیچ تغییری نخواهد کرد.

اگر احساس منفی پیرامون پول ساطع کنی، در بسامد منفی پول قرار گرفته ای، و بدیهی است که با شرایط منفی پیرامون مسائل مالیمانند صورتحسابهای سنگین و یا ورشکستگی مواجه می شوی.

هنگامی که نسبت به صورت حسابهای سنگین واکنش منفی نشان میدهی، در حقیقت در حال ساطع نمودن احساس منفی پیرامون پول هستی و بر اساس قانون جذب، شرایطی را به سوی خود فرا می خوانی که منجر به از دست دادن پول های بیشتری می شود.

بسامد احساسات/ احساس خوب/ احساس بد/ احساس حقیقی/ نخش احساسات درزندگی/ قدرت احساسات/ بدی احساسات/ خوبی احساسات

/ ارامش احساس/ احساس منفی

درباره ی پویا صنعتی

همچنین ببینید

حسن رحیمی بستری شد – نیوز

خبر از https://www.news.ir به گزارش خبرورزشی، حسن رحیمی که به ویروس کرونا مبتلا شده است، برای ادامه …